Aktuellt
2014-11-11

Vi arbetar med kvalitetssäkring av verksamheten kontinuerligt.

Vid kommunens senaste kvalitetsbarometer fick vi mycket goda omdömen.

Kvalitetssäkringsarbetet
2014-11-11

All personal deltar aktivt i kvalitetssäkringsarbetet. Tid avsätts för detta t ex vid arbetsplatsträffar och utvecklingskonferenser. Vi säkrar kvaliteten bl a genom att följa verksamhetens årshjul.

Ansökan om plats
2014-11-11

För närvarande har vi ingen ledig plats men hör gärna av dig för information.