Vår boendefilosofi

Den genomgående tanken för vårt boende är att i möjligaste mån anpassa det efter den enskildes behov uttryckt av denna själv eller av personens företrädare. Individens egen förmåga stimuleras genom att själv få delta aktivt i de beslut som rör de själva och deras boende.