Ta kontakt med din biståndshandläggare

Biståndshandläggaren i kommunen är den som bedömer ditt behov och beviljar plats hos oss. Beslut enligt LSS (boende med särskild service) ligger till grund för bedömningen.